Loading...

Biuro Handlowe

Derby Ingredients
Al. Armii Krajowej 21/lok. C3
35-307 Rzeszów, Polska
tel. +48 17 300 03 70
www.derbybakalie.pl

Siedziba Firmy

Derby Ingredients
The Curve
2 Victoria Road
London NW4 2AF
www.derbyingredients.com

Magazyn Logistyczny

Podkarpacki Park Logistyczny
Omega Pilzno
Podgrodzie 8b
39-200 Dębica
www.omega-pilzno.com.pl

    Czy Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Derby Ingredients Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii – Lynwood House 373/375 Station Road, Harrow, Middlesex NW4 2AF zgodnie z zakresem, celem i sposobem określonymi w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które to informacje są zawarte w zakładce/folderze/linku (znajdującym się poniżej/powyżej) ewentualnie stanowią załącznik do niniejszego formularza kontaktowego.

    TAK

    Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada na Pana/Panią obowiązku podawania danych osobowych przy zawieraniu z nami umowy. Jednakże jeśli Pan/Pani nie poda nam tych danych to nie będziemy mogli zawrzeć umowy albowiem jej wykonanie w praktyce okaże się niemożliwe.

    W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych innych niż dane niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. Jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem tej zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe m.in. za pośrednictwem adresu e-mail: