Loading...

Derby Ingredients członkiem organizacji Sedex

W styczniu 2020 Derby Ingredients przystąpiło do organizacji Sedex

The Supplier Ethical Data Exchange – to platforma wymiany danych z zakresu etyki biznesowej. Sedex koncentruje się na czterech obszarach jakimi są: standardy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko oraz integralność biznesu. Celem organizacji jest podnoszenie poziomu etyki i odpowiedzialności z zakresu działalności gospodarczej oraz ułatwienie firmom członkowskim efektywnego zarządzania swoimi globalnymi łańcuchami dostaw pod kątem etyki biznesowej.

Jako uczestnik platformy przekazaliśmy informacje dotyczące funkcjonowania tych czterech obszarów, wypełniając tzw. „self assesment questionnaire”. Dane zawarte w kwestionariuszu samooceny mogą być udostępnione współpracującym z nami kontrahentom.

Leave A Comment